Condicions de contractació

El present acord regula les condicions generals de contractació dels serveis oferts a la present pàgina web per GESTHOTEL ACTIVOS BELLAVISTA S.L. (d’ara endavant PALAU DE BELLAVISTA) amb NIF nre. B55199962 i domicili a C/ Pujada Polvorins, 1 de (17004) Girona (Espanya).

Per a més informació o qualsevol consulta, contacti amb nosaltres al telèfon (+34) 872080670 o al correu electrònic info.pbellavista@urh-hoteliers.com.

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i contracta algun dels nostres serveis, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles mitjançant l’enllaç “Política de Privacitat”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.
Aquest contracte està permanentment accessible als avisos legals de la nostra pàgina web.

Preus i impostos

En contraprestació pel servei contractat, el CLIENT accepta pagar expressament a PALAU DE BELLAVISTA les quantitats especificades a la relació de preus establerta a la web www.urhbellavistagironahotel.com pels serveis triats.

Els serveis que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost de Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada servei.

Un cop finalitzada la selecció dels serveis i de manera prèvia a la confirmació de la seva contractació i abans de procedir al pagament d’aquest, apareixerà a la pantalla el preu final de la compra de què inclourà l’IVA (impost sobre el valor afegit), despeses de gestió, embalatge i d’enviament si procedissin, que s’indicaran en l’ordre de la comanda al moment d’efectuar la compra i en la factura.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat a la descripció com inclòs.

Procediment de compra

A través d’aquesta pàgina web només podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 16 anys i societats. En la pàgina web es detallen tots els nostres serveis de manera individualitzada. El procediment per a efectuar i gestionar la compra es va indicant en la pàgina web i només s’han de seguir els següents passos:
  1. a. Triar el servei que es desitja reservar.
  2. b. En seleccionar servei podrà triar entre continuar triant més serveis o tramitar la reserva.
  3. c. Per a tramitar la reserva haurà d’omplir un formulari de registre amb les seves dades personals per a poder accedir a l’Àrea Client. Per a concloure el registre serà necessari que llegeixi i accepti la Política de Privacitat de web. En donar-se d’alta el client disposarà d’un nom d’usuari i una contrasenya per a poder accedir al seu compte personal. En el cas que es tracti d’un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d’introduir les seves credencials en l’Àrea client.
  4. d. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.
  5. e. Tanmateix, serà necessari indicar les adreces de facturació i lliurament de la compra realitzada. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament.
  6. f. Un cop tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.
  7. g. En la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
  8. h. Una vegada introduïts les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó “Reservar”.
  9. i. Una vegada premut el botó “Reservar” es procedirà a la gestió de la reserva.

Disponibilitat i entrega

La reserva dels serveis oferts per PALAU DE BELLAVISTA es troba disponibles en qualsevol part del món.

Les reserves es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

Els serveis oferts per PALAU DE BELLAVISTA estaran sempre subjectes a disponibilitat que s’indicarà específicament en la nostra Web per a cada servei pel que, en cas de no trobar-se disponible, s’informarà degudament de la falta de disponibilitat al client per a la contractació. En condicions normals, tots els serveis que apareixen en la nostra Web es troben disponibles en els terminis indicats.

En condicions normals, tots els serveis que apareixen en la nostra web estan disponibles de manera immediata en els terminis indicats.

Amb l’objectiu que en tot moment aquest informat de la gestió de la compra, el CLIENT rebrà un correu electrònic amb un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l’estat del seu comanda enviant un correu electrònic a l’adreça info.pbellavista@urh-hoteliers.com i; si és el cas, a través de la nostra pàgina web accedint al seu compte client.

Pagament i períodes de pagament

S’accepten les següents formes de pagament:

– Targetes de Crèdit/Dèbit: Realitzant un ingrés de l’import total de la compra al compte corrent Caixabank ES09 2100 13 84550200201316

Un cop realitzada la reserva, rebrà un correu electrònic de confirmació d’aquest.

Els pagaments són previs a la prestació del servei, pel qual PALAU DE BELLAVISTA no proporcionarà el servei sol·licitat fins al moment que hagi rebut el pagament d’aquest. PALAU DE BELLAVISTA es reserva el dret de cancel·lar temporalment o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d’aquests.

Factures

El CLIENT podrà sol·licitar la Factura de la seva compra en format PDF posant-se en contacte amb info.pbellavista@urh-hoteliers.com.

En cas de voler una factura en paper a nom de la seva empresa ha de posar-se en contacte amb atenció al client per a poder facilitar les dades fiscals necessàries.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant PALAU DE BELLAVISTA exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

Garantia

A PALAU DE BELLAVISTA ens esforcem per a facilitar serveis de màxima qualitat, encara que, donada la naturalesa d’aquests, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el servei correctament, haurà de comunicar-nos al més aviat possible, indicant la incidència que, si es verifica l’error, intentarem solucionar com abans ens sigui possible.

Devolucions

Donada la naturalesa del servei objecte del contracte actual no és possible efectuar devolucions.

Dret de desistiment

Vostè té dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals del dia de la subscripció del contracte.

IMPORTANT: Mitjançant la inscripció i compra del servei accepta i dona el seu consentiment al fet que la prestació del servei objecte del contracte pugui començar abans del venciment del període de desistiment. A més, en aquells casos en què, atenent que el servei consisteix en contingut digital prestat mitjançant suports electrònics, l’inici de la prestació de serveis comportarà la pèrdua del seu dret de desistiment donada la naturalesa del servei (Contingut Digital) i d’acord amb l’article 103.m del Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Per a exercir el dret de desistiment, haureu de notificar-ho a PALAU DE BELLAVISTA o en el correu electrònic info.pbellavista@urh-hoteliers.com. la vostra decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que no és obligatori utilitzar-ho.