Història del Molí Del Mig

Els orígens de l’Hotel Molí del Mig es remunten al segle XV, quan es va autoritzar la família Pons a fer servir aigua del riu per a construir diversos molins. L’aigua del Ter arribava a través del regueró del Molí, desviat en la Resclosa d’Ullà i que alimentava 3 molins: El Molí de Dalt, el Molí del Mig i el Molí de Baix. Era utilitzat com a molí fariner. La propietat feudal es va mantenir fins a l’any 1870.

El molí va quedar deshabitat en la segona meitat del segle XX i va passar a ser usat només com a magatzem agrícola, fins a l’any 1999, que va ser adquirit per la família Pellissa-Vaqué per a convertir-ho en hotel.

Molí de Mig by URH
Molí de Mig by URH

Rehabilitació

L’antic edifici, en molt mal estat, va ser consolidat entre els anys 2000 i 2003, conservant tots els seus elements culturals d’interès. La part més antiga del vell molí, es converteix en una Sala-Museu, on es pot veure el xaragall del molí i a través de panells informatius s’explica el funcionament del mateix i la seva història. A la porta de sortida al jardí (abans porta principal), es pot veure l’escut dels senyors de Sarriera, antics propietaris feudals. En el cos rectangular afegit posteriorment (s. XVII-XVIII), emprat com a quadres de bestiar avui dia convertit en spa, s’ha conservat la volta de pedra. En la part exterior, l’antic rellotge de sol datat de 1783 també va ser restaurat.

Entre els anys 2003 i 2006, es realitza l’ampliació del vell molí construint totes les dependències annexes actuals (restaurant, sala polivalent, suites exteriors, etc.)
Molí de Mig by URH
Molí de Mig by URH